Akademia Muzyczna przy ul.Gdańskiej

Po zakończeniu II wojny światowej uczelnia została reaktywowana jako Państwowe Konserwatorium Muzyczne (18 kwietnia 1945), a następnie w kwietniu 1946 roku przemianowana na Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną. W 1982 roku otrzymała nazwę Akademii Muzycznej, od 1999 roku noszącej imię Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.

Pierwszym Rektorem Szkoły był Kazimierz Wiłkomirski, a prorektorem prof. Helena Kijeńska-Dobkiewiczowa. W tym czasie istniały cztery wydziały:

  • Dziekanem Wydziału I (Teorii, Kompozycji i Dyrygentury) był Kazimierz Sikorski
  • Dziekanem Wydziału II (Instrumentalnego) była Maria Wiłkomirska
  • Dziekanem Wydziału III (Wokalnego) była Adela Comte-Wilgocka
  • Dziekanem Wydziału IV (Pedagogicznego) był Mieczysław Kacperczyk.

Źródło: Wikipedia

Zdjęcia: Marcin Jurkiewicz