Cerkiew pod wezwaniem św. Aleksandra Newskiego

Cerkiew pod wezwaniem św. Aleksandra Newskiego mieści się przy ul. Kilińskiego 54.

Był to dar łodzian za ocalenie cara Aleksandra II podczas zamachu na jego życie w 1879 r.

Została zbudowana w stylu rosyjsko-bizantyjskim na planie ośmiokąta z pięcioma absydami. Zakończenie budowy nastąpiło w 1884r.

W skład komitetu budowy cerkwi brali udział najwięksi fabrykanci m.in.  Karol Scheibler, Juliusz Heinzel, Józef Paszkiewicz, Edward Herbst, Ludwik Meyer, Symon Heiman jr., Izrael Poznański.

W 1984 r. cerkiew uzyskała rangę soboru, zostając również  katedrą diecezji łódzko-poznańskiej.

Mieliśmy okazję w Noc Muzeów wejść do środka i po robić kilka zdjęć.

Fot: Kamil Pfeffer| Tekst: Łukasz Pfeffer