Chata CITES – nowa atrakcja edukacyjna w ZOO

W dniu 17 kwietnia 2014 r. o godzinie 12:00 na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi, zostanie otwarta Chata CITES, która będzie zawierać wyjątkową ekspozycję przedmiotów zarekwirowanych przez Służby Celne, osobom łamiącym ustalenia Konwencji Waszyngtońskiej. Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi przechodzi intensywne zmiany – wiele obiektów na jego terenie jest remontowanych, powstają również nowe. Wspomniane działania mają na celu nie tylko poprawę komfortu zwiedzania, ale przede wszystkim poprawę warunków bytowych naszych zwierząt i zapewnienie im odpowiedniego standardu życia, który powinien być jak najbardziej zbliżony do ich naturalnego środowiska. Ogród Zoologiczny to nie tylko miejsce ekspozycji różnorodnych, często zagrożonych wyginięciem zwierząt, lecz również centrum edukacji.

To właśnie tutaj możemy dowiedzieć się jak chronić przyrodę i żyć z nią w harmonii. Mając na uwadze aspekt edukacyjny, wśród nowych budynków na terenie ZOO wybudowana została Chata CITES. Jej nazwa wywodzi się od Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES), która zwana jest też Konwencją Waszyngtońską.

CITES to międzynarodowy układ kontrolujący transgraniczny handel różnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wytworzonymi z nich produktami. Nasza chata CITES powstała pod patronatem Izby Celnej w Łodzi i będzie się w niej znajdować stała wystawa przedmiotów wykonanych ze skór i kości zagrożonych wyginięciem zwierząt, zarekwirowanych przez służby celne, miedzy innymi będą to buty ze skóry warana, elementy rafy koralowej, ozdoby z kości słoniowej.

Odwiedzający chatę będą mogli zapoznać się z założeniami Konwencji Waszyngtońskiej i jej roli w ochronie zagrożonych gatunków zwierząt i roślin na świecie oraz dowiedzieć się, że przewożenie tego typu przedmiotów jest zabronione i karane, a osoba za nieprzestrzeganie tych warunków podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Chatę będzie można zobaczyć bezpłatnie w ramach biletu do ZOO.

Fot.Archiwum ZOO Łódź

Tekst: Nadesłane przez Zielona Łódź