Cmentarz Stary w Łodzi

Odwiedziliśmy dziś najstarszy łódzki cmentarz przy ul.Ogrodowej.

Cmentarz założony został w 1855 roku, zlokalizowany przy zbiegu ulic Ogrodowej i Srebrzyńskiej.

Cmentarz jest trójwyznaniowy – podzielony stosownie do wyznań na następujące części: katolicką (11 ha), ewangelicką (9 ha) i prawosławną (niespełna 1 ha). Ponad 200 znajdujących się tutaj grobowców zostało wpisanych do rejestru zabytków.

Na cmentarzu tym pochowanych jest wielu wybitnych ludzi związanych z Łodzią.

Znajdują się tu mauzolea łódzkich rodów fabrykanckich – Grohmanów, Geyerów, Kunitzerów, Kindermannów. Najokazalszym z nich w części ewangelickiej jest neogotyckie mauzoleum wystawione w latach 1885-1888 według projektu Edwarda Lillpopa i Józefa Piusa Dziekońskiego zwane Kaplicą Scheiblerów, w której pochowany jest Karol Scheibler. Nad częścią katolicką dominuje neorenesansowe mauzoleum rodziny Heinzlów, wzniesione w latach 1899-1904, w której jako pierwszy spoczął Juliusz Heinzel. W prawosławnej części nekropolii pochowani są przede wszystkim rosyjscy urzędnicy carscy i żołnierze.

StaryCmentarz.org

Fot.Marcin | krajobrazmiejski.pl