Dwie ulice i nowe rondo

0Shares

Na terenie bezpośrednio przyległym do parafii Najświętszego Imienia Jezus przy ul. Sienkiewicza 60 powstało nowoczesne osiedle mieszkaniowe oraz nowa droga łącząca ul. Kilińskiego z ul. Nawrot. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska wystąpiła z inicjatywą, aby była to ulica nawiązująca do parafii jezuickiej i ważnych dla Łodzi postaci: Ojca Stefana Miecznikowskiego oraz Ojca Tomasza Rostworowskiego, a łączące je rondo nazwać imieniem Jezuitów.

  • Ojciec Stefan Miecznikowski (1921–2004) – duszpasterz oraz kapelan łódzkiej „Solidarności”, a także Honorowy Obywatel Miasta Łodzi. Swą posługę sprawował w duszpasterstwie akademickim, rodzin i ludzi pracy, gdzie krzewił ducha wolności w czasach „Solidarności”, a stanie wojennym wspierał internowanych i pomagał ich rodzinom

  • Ojciec Tomasz Rostworowski (1904 – 1974), duchowny, jezuita, muzyk, pedagog, harcerz, żołnierz AK i późniejszy kierownik sekcji polskiej Radia Watykańskiego), zaraz po wojnie, w latach 1945-1950 był duszpasterzem akademickim w Łodzi. Po aresztowaniu i uwięzieniu przez UB, w 1957 roku ponownie wrócił do Łodzi, by otoczyć duchową opieką łódzkich studentów i inteligencję katolicką.
  • nowa_ulica_v4
0Shares