Od kilku dni można było zauważyć robotników, którzy cegła po cegle rozmontowywali mur od strony ul. Piotrkowskiej. W tym ...

Księży Młyn ma niepowtarzalny, postindustrialny charakter. Znajdują się tu budynki mieszkalne dawnych pracowników fabryki ...

Kompleks fabryczny nie posiada dużej wartości tylko z powodu architektury przemysłowej, czy zachowanej największej w Łodzi XIX – wiecznej ...