Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Za początek rozwoju szkolnictwa medyczno-wojskowego w Łodzi należy przyjąć dzień 31 lipca 1945 roku, kiedy to utworzono Szkołę Młodszych Oficerów Służb Zdrowia, która w latach 1947–1950 funkcjonowała jako Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, a później do 1958 roku jako Wojskowe Centrum Wykształcenia Medycznego. W dniu 15 czerwca 1958 roku utworzono pierwszą w Polsce Wojskową Akademię Medyczną. Patronem uczelni wojskowej został w 1975 roku gen. dyw. prof. dr med. Bolesław Szarecki.
Historia uczelni jest ściśle związana z Zakładem Historii Medycyny, przy którym utworzono Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia, otwarte 22 stycznia 1972 roku. Budynek, w którym mieści się muzeum, ma bardzo ciekawą historię. W okresie międzywojennym stacjonował tam pułk piechoty im. Strzelców Kaniowskich, natomiast w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej mieścił się w nim zaadaptowany szpital dla rannych żołnierzy z września 1939 roku. Po wojnie znajdowały się tu kolejno szkoły oficerskie.
Muzeum przybliża odbiorcom tradycje i osiągnięcia woskowej i cywilnej służby zdrowia oraz rozwój szkolnictwa medycznego. Ekspozycja ma charakter chronologiczny. Obiekty w muzeum zostały także podzielone na kilka grup tematycznych: sprzęt medyczny, mundury służby zdrowia, dokumenty, starodruki, odznaki i medale. Warte uwagi są dzieła Paracelsusa z 1618 roku dotyczące zagadnień zabiegowych. Muzeum posiada także jeden z najstarszych polskich starodruków – Zielnik Simona Syreniusza wydany w 1613 roku. Najstarsze prezentowane w gablotach sprzęty farmaceutyczne pochodzą z XVII i XIX wieku. Oddzielną sekcję stanowią eksponaty dotyczące I wojny światowej; szczególną uwagę zwrócić tu należy na zachowane zestawy chirurgiczne, kolekcje odłamków i pocisków wydobytych przez lekarzy frontowych z ciał rannych. Kolejny dział przedstawia funkcjonowanie polskiej służby zdrowia w okresie międzywojennym i w latach II wojny światowej. Ponadto w muzeum znajduje się wiele obiektów pochodzących z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie; poczesne miejsce zajmuje także zbiór związany z postacią patrona WAM Bolesława Szareckiego. Ostatni chronologicznie dział obejmuje dokumenty, pamiątki i mundury pracowników Polskiej Służby Zdrowia w ramach ONZ na Bliskim Wschodzie. Oprócz tego w muzeum znajdują się unity stomatologiczne, a także gabinet dentystyczny z lat 60. XX wieku.
Obecnie Kierownikiem Zakładu Medycyny, Farmacji i Medycyny Wojskowej jest dr n. farm. Marcin Możdżan. Muzeum nie zatrudnia osób na etacie. Wstęp do muzeum był bezpłatny po wcześniejszym umówieniu się z kierownikiem jednostki; obecnie instytucja jest w reorganizacji i dalsze losy zbiorów muzealnych ważą się.

Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego
Idea utworzenia muzeum uniwersyteckiego w Łodzi pojawiła w latach 90. XX wieku. Wraz z przejęciem i wyremontowaniem na potrzeby Uniwersytetu Łódzkiego pałacu znanego przemysłowca Alfreda Biedermanna (1866–1936) powstała koncepcja założenia muzeum na 60. rocznicę powstania UŁ (2005) i przeznaczenia na ten cel kilku pomieszczeń z nowo pozyskanej rezydencji. Potrzeba pozyskania przestrzeni na sale wykładowe i magazyny biblioteczne historii sztuki i kulturoznawstwa okazała się jednak bardziej paląca. Projekt utworzenia muzeum nie upadł, ale został przesunięty w czasie. W 2008 roku pojawiła się koncepcja zorganizowania go w reprezentacyjnych pomieszczeniach Rektora UŁ w Pałacu Biedermanna. Organizacją zajęli się pracownicy Archiwum UŁ. Podstawą zbiorów są materiały gromadzone przez Archiwum – dlatego też muzeum uniwersyteckie stanowi integralną część Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego. Uroczyste jego otwarcie nastąpiło w dniu 26 maja 2008 roku, z okazji 63. rocznicy powstania uczelni. Połączone Archiwum i Muzeum UŁ stanowi jeden nierozerwalny organizm o dwóch specyficznych kierunkach działalności, które nawzajem się uzupełniają. Zgromadzone zbiory nie tylko obrazują historię Uniwersytetu Łódzkiego, losy jego wykładowców i studentów, ale także przybliżają wspólne dziedzictwo Łodzi, regionu łódzkiego, wreszcie – Polski. Miejsce, w którym znajduje się Muzeum − reprezentacyjna część Pałacu Biedermanna – stworzyło jednocześnie możliwość przedstawienia dziejów rodu Biedermannów na tle wnętrz rezydencji łódzkiego przemysłowca. W Muzeum można zwiedzać następujące wystawy stałe: „Ze zbiorów Archiwum UŁ”, „Początki UŁ”, „Biedermannowie na starej fotografii”, „Profesor Witold Broniewicz, polski prawnik z Litwy”, „Z dziejów pedagogiki społecznej na Uniwersytecie Łódzkim”, „Zabytkowe przyrządy naukowe”.

wstęp bezpłatny
poniedziałek – piątek: 9.00–15.30 (po uzgodnieniu telefonicznym z kierownikiem; istnieje możliwość ustalenia innych dni i godzin)

kierownik: dr Dariusz Klemantowicz
pracownicy: mgr Elwira Grabowska-Stefko, mgr Michał Kop, mgr Agnieszka Mikołajczyk-Jarno, mgr Karol Pietrzyk, Mgr Agnieszka Ziomek.

 

Zaloguj się
Zarejestruj się
Resetuj hasło

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.