Fot. Marcin Jurkiewicz

Ograniczenia liczby pasażerów w transporcie zbiorowym

W związku z trwającą w całym kraju epidemią Koronawirusa COVID-19 W łódzkiej Komunikacji Miejskiej wprowadzono drastyczne zmiany co do poruszania się tramwajami i autobusami. 25 osób w autobusie przegubowym, 20 osób w autobusie solo, 10 osób w autobusie mini, 30 osób w tramwaju jednowagonowym, 10 w każdym wagonie tramwaju dwuwagonowego.

Fot. Marcin Jurkiewicz
Fot. Marcin Jurkiewicz

1. Będziemy na bieżąco obserwować ruch na mieście i podejmować decyzje adekwatne do sytuacji. Nastąpią wzmożone kontrole napełnień w kluczowych godzinach, szczególnie w rejonach przemysłowych. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie.
2. Uruchomimy elastyczne, dodatkowe kursy dopasowane do bieżących potrzeb tak aby zmniejszyć napełnienie autobusów i tramwajów.
3.  Nastąpi zamiana autobusów mini na krótkie (12 m) we wszystkich możliwych przypadkach.
4.  Wdrożone zostaną do ruchu kolejne autobusy przegubowe (18 m) w miejsce autobusów krótkich (12 m).
5.  Podwojenie kursów na linii W od czwartku w godzinach zmian.
6.  Na drzwiach wejściowych pojawi się informacja o dopuszczalnej liczbie pasażerów w pojeździe podczas wprowadzonych ograniczeń.
7.  W każdym pojeździe jednorazowo będzie mogła podróżować liczba pasażerów równa połowie miejsc siedzących.


Szacunkowo:
• 25 osób w autobusie przegubowym,
• 20 osób w autobusie solo,
• 10 osób w autobusie mini,
• 30 osób w tramwaju jednowagonowym,
• 10 w każdym wagonie tramwaju dwuwagonowego.