Park Ocalałych to miejsce upamiętniające, osoby, które przeżyły w czasie II wojny światowej Ghetto Litzmannstadt.  Położony jest  przy  ul. Wojska Polskiego a ogródkami działkowymi przy ulicy Źródłowej.  Uroczyste otwarcie odbyło się 30 sierpnia 2004 roku. Data jednak nie była przypadkowa. Albowiem tego dnia była rocznica  60. rocznicy likwidacji getta.

Projektantką parku była Pani Grażynę Ojrzyńską, a pomysłodawczynią Halina Elczewska, która przeżyła łódzkie getto.

Na terenie parku posadzono drzewka m.in. klony, lipy, brzozy, dęby,  graby, sosny,  posadziły je osoby,  które żyły w łódzkim getcie. Główna aleja łączy ważne elementy parku  jest to Pomnik Polaków Ratujących  Żydów podczas II wojny światowej i Kopiec Pamięci.

Na terenie parku znajduję się siedziba  Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Możemy tam zobaczyć wystawy przede wszystkim  Jana Karskiego oraz konferencje dydaktyczne.

fot. Marcin Jurkiewicz |tekst. Łukasz Pfeffer