Postęp prac na Stadionie Miejskim przy al. Piłsudskiego 138

Generalny Wykonawca stadionu, firma Mosty-Łódź, przejął plac budowy w dniu 31 grudnia 2014 r. W miesiącu styczniu rozpoczął prace rozbiórkowe istniejących obiektów. Prace te zostały zakończone w czerwcu.

Wykonawca 24 stycznia 2015 r. Złożył Zamawiającemu projekt budowlany, przystępując jednocześnie do opracowywania projektu wykonawczego. Pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 25 marca 2015 r. W kwietniu, po uprawomocnieniu się decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę, Generalny Wykonawca rozpoczął prace budowlane.

Do chwili obecnej wykonawca zakończył prace ziemne i fundamentowe oraz instalacje podposadzkowe na trybunach zachodniej, południowej i wschodniej. Zakończono także roboty konstrukcyjne wszystkich 4 poziomów na trybunie zachodniej, co otworzyło możliwość przystąpienia do robót murowych, wykonywania izolacji termicznych i instalacji odwadniających. Trybuna zachodnia była najbardziej skomplikowana pod względem konstrukcyjnym.

Na pozostałych trybunach trwają prace konstrukcyjne, które w najbliższym czasie zostaną doprowadzone do końca. Oprócz tego w części trybuny północnej wykonywana jest instalacja podposadzkowa. Wykonawca przystąpił do montażu płyt audytoryjnych stanowiących główny element widowni. Ponadto rozpoczęto dostawy elementów zadaszenia na plac budowy – prace nad wykonywaniem zadaszenia rozpoczną się na początku stycznia od trybuny zachodniej.

Obecne zaawansowanie prac:

Trybuna zachodnia: zakończono roboty konstrukcyjne, trwają roboty murowe

Trybuna północna: trwają prace konstrukcyjne

Trybuna południowa: trwają prace konstrukcyjne

Trybuna wschodnia: trwają prace konstrukcyjne

informacja Prasowa