Przebudowa Starego Rynku i modernizacja parku Staromiejskiego [WIZUALIZACJE]

0Shares

Stary Rynek stanowił do początku XIX wieku centrum życia Łodzi. Wraz z rozwojem przemysłu, wokół rynku, nad rzeką Łódką powstały jedne z największych łódzkich zakładów: browar Anstadtów, fabryka Biedermana i przemysłowe królestwo Poznańskiego.

Stary Rynek z czasem tracił na znaczeniu, miasto rozwijało się na południe, a w czasie II wojny światowej Niemcy wyburzyli znaczną część zabudowy nad Łódką, w tym synagogę przy ul. Wolborskiej. W miejscu historycznych kwartałów po wojnie został założony park Staromiejski.

Stary Rynek

Rynek Starego Miasta zostanie gruntownie przebudowany. Wymieniona zostanie cała nawierzchnia i zlikwidowane zostaną – stopnie, tak aby płyta placu stanowiła jednolitą płytę, nieco pochyloną w kierunku parku.

W centralnej części rynku, w poziomie posadzki pojawi się fontanna. Po wschodniej i zachodniej stronie zaaranżowane  zostaną zadaszone miejsca do handlu. W południowej części, czyli po stronie parku przewidziane zostało miejsce na pawilon. Od strony ul. Nowomiejskiej dosadzone zostaną drzewa  Nie zabraknie także małej architektury.

Kształt i znaczenie Starego Rynku zostanie optycznie podkreślony czerwoną kostką, która zostanie ułożona na otaczających go ulicach i w podcieniach. Obok rynku – na ulicy Nowomiejskiej powstaną nowe przystanki tramwajowe. Plac zostanie wyposażony w infrastrukturę potrzebną do organizacji imprez. Tablica upamiętniająca nadanie Łodzi praw miejskich zostanie przeniesiona na północną stronę placu.

 

Park Staromiejski

Najistotniejszym elementem rewitalizacji parku jest koncepcja przywracania pamięci o historii Łodzi. W jego przestrzeni zostaną odtworzone ślady dawnej zabudowy. Najważniejszym punktem będzie dawne skrzyżowanie ulic Wolborskiej i Jerozolimskiej, które zaznaczone zostaną elementami ścian oporowych. Zrekonstruowane ulegną dwie bramy, które prowadziły niegdyś na znajdujący się tutaj targ Eljasza Karo.

W parku pojawią się nie tylko ślady historii, ale także elementy zupełnie nowe: obok dawnej krańcówki tramwajowej powstanie zielony amfiteatr, którego utworzenie umożliwia nachylenie terenu oraz skatepark. W planach jest również drugi plac zabaw.

Aleje i fontanny zostaną zmodernizowane. Wyremontowane zostaną rzeźby, wybudowane nowe oświetlenie i toalety.

 

 

0Shares