REGULAMIN

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania ze stron internetowego wortalu informacyjnego KrajobrazMiejski.pl

§ 2
W ramach świadczenia usługi elektronicznej użytkownikom udostępniane są szerokie możliwości korzystania z Wortalu na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 3
Część usług jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników Wortalu.

§ 4
1.Zamieszczenie materiałów na stronach KrajobrazMiejski.pl  jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
2. Użytkownik Wortalu publikuje na stronach wszelkie treści, komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator strony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez użytkowników.

§ 5

Niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronach wortalu KrajobrazMiejski.pl  treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe, w tym  szczególnie niedopuszczalne jest:

1. umieszczanie przez użytkowników treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe,
2. umieszczanie przez użytkowników na stronach materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.

§ 6
Administrator strony zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów zamieszczanych przez użytkowników portalu, w szczególności w przypadku naruszania przez ich autorów zapisów niniejszego Regulaminu.

& 7

Zabrania się dodawania komentarzy pod artykułami używając nazwy użytkownika (nick) kojarzącego się z nazwą wortaluortalu.

§ 8
Na podstawie obowiązujących przepisów prawa administrator strony może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane osób publikujących materiały na stronach portalu sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 9
Administrator strony dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania wortalu KrajobrazMiejski.pl  i udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania oraz w celu zapewnienia bezawaryjności wortalu i jego dostępności przez całą dobę.

§ 10
Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich użytkowników wortalu.

§ 11
Administrator strony zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

§ 12
Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili opublikowania.