Stacja Radegast – bocznica na Marysinie

Stacja Radegast  znajdująca się przy  Alei Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12 zwaną bocznicą na Marysinie powstała w 1937 r., zaczęła jednak spełniać swoje założenie od kwietnia 1940 r. W początkowych latach II wojny światowej na stacje Radegast została przywożona żywność, opał dla getta, surowce do produkcji ubrań. Zostali również wywożeni tędy mieszkańcy Litzmannstadt Getta do prac przy węźle kolejowym Olechów- Łodź.

 Roku 1942 stał się ostatnią drogą dziesiątki tysięcy Żydów zamieszkujących getto. W owym czasie przez kilka miesięcy wywożono ich do obozów zagłady, które znajdowały się  w Chełmnie nad Nerem i w Oświęcimiu. Podróż Żydów odbywała się w wagonach przeznaczonych dla bydła w ścisku, warunki można by określić jako bestialskie.

 Kształt dzisiejszej Stacji Radegast można za wdzięczyć Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzenie jak i również władzom miasta  29 sierpnia 2004 roku,  gdzie Jerzy Kropiwnicki prezydent Łodzi, który otworzył stacje i miejsce te stało się ośrodkiem edukacyjno-naukowym i pamięci.

 Znajdując się w tym miejscu czułem wszechogarniający mnie smutek. Tory, wagony i budynek pobudziły moją wyobraźnię dzięki czemu wyobraziłem sobie co mogli czuć Żydzi i przez co przechodzili.

fot. Marcin Jurkiewicz | tekst. Łukasz Pfeffer