Synagoga Reicherów

Synagoga Reicherów mieści się przy ul. Rewolucji 1905 r. 28, w oficynie kamienicy . Jest ona jedną z dwóch czynnych Synagog w Łodzi.

Została wzniesiona w latach 1895-1900 z fundacji rodziny Reicherów. Jej właścicielem był Wolf Reicher. Architektem natomiast był Gustawa Landau-Gutentegera. Przeznaczona jest na 42 osoby.

Podczas II wojny światowej została fikcyjnie sprzedana niemieckiemu wspólnikowi, następnie zmieniona na skład soli. Dzięki temu nie została zniszczona.

Po wojnie świątynia była miejscem modlitwy gminy żydowskiej. Później została zamknięta i stopniowo popadała w ruinę.

Synagoga została jednak odbudowana. Jako pierwsza z pomocą przyszła Fundacja Rodziny Nissenbaumów a potem Fundacja Laudera, jak i również z udziałem Łódzkiej Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w 1989 roku.

Na ogól Synagoga jest zamknięta. Można jednak od czasu do czasu ją zwiedzić np. Podczas uroczystości rocznicowych.

 fot. Marcin Jurkiewicz|tekst. Łukasz Pfeffer