Tag Archives: Pałac Ślubów

Pałac Ślubów na Górnej

Niegdyś Plac Niepodległości był Rynkiem Leonarda. Tak właśnie brzmiała „polska wersja” nazwiska Ernsta Leonhardta, właściciela fabryki sukna, która mieściła się przy ul. Rzgowskiej 17. Do Łodzi przyjechał w roku 1877, w okresie dynamicznego rozwoju naszego miasta. Wielu przedsiębiorców i robotników zjeżdżało tu, aby znaleźć pracę, albo otworzyć fabrykę i szybko się wzbogacić. Każdy łodzianin